Drukuj 

KOMITET NAUKOWY Edycja IV


Członkowie Komitetu Naukowego

 

 


JURY Edycja III

Przewodnicząca Jury

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku,

Sekretarz Jury

mgr Zdzisław Babicz - Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli, Białystok,

Członkowie Jury

KOMITET NAUKOWY Edycja III

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007 - 2013, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Członkowie Komitetu Naukowego